Hønsegården

Her i Fredsvoll har vi egen hønsegård, "Fredsvoll eggeri".

I Fredsvoll lærer vi å ta vare på hverandre og det rundt oss. Gjennom hønsegården vår lærer barna seg til å ta vare på hønene og gi dem riktig stell slik at vi kan få egg tilbake. Barna er med på å gjøre reint i hønsegården, legge inn ny halm, gi mat og snakke med dem. Gjennom dette gir hønene oss egg til gjengjeld og barna viser stor spenning når de leter etter egg, glede ved å finne dem og stolthet ved å bære det forsiktig inn på kjøkkenet. Hanen og tre av hønene er klekket frem i barnehagen, og barna har fulgt de siden de var små kyllinger. 

Avfallet fra hønsegården bærer vi med oss til kompostbingen hvor vi snakker om at dette senere blir gjødsel og gir god næring til jorda i kjøkkenhagen vår slik at vi kan så og høste sunne grønnsaker og bær.

 

Akkurat nå bor hønene hos en ansatt, da vi ser at med kohorter og smittevernrestriksjoner, ville det ta for mye tid. Så får vi se når hønene kommer tilbake til Fredsvoll :)