Lover og forskrifter

Som barnehage har vi lover og forskrifter å forholde oss til. Blant annet vil vi nevne barnehageloven, FNs barnekonvensjon, rammeplanen, stortingsmelding 19, forvaltningsloven §13 og barnevernloven. Under finner dere linker til de aktuelle lover og forskrifter.