Besøke barnehagen?

Søknadsfristen for barnehageplass i Østre Toten kommune er 1. mars.

Naturligvis arrangerer vi verken åpne dager eller besøk på dagtid for søkere i år, men ta kontakt med Kristin på telefon 90782190 hvis dere har behov eller lyst til å se barnehagen etter stengetid eller om dere vil slå av en prat :) 

Legger også med link til kommunens søknadsskjema. 

Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com)