Våre avdelinger

I Fredsvoll barnehage har vi to avdelinger. Spurv for de mellom 0 og 3 år, og Trollunger og Bjønnunger for de mellom 3 og 6. Vi deler igjen barna inn i aldersgrupper på den store avdelingen, hvor 3-åringen kalles "små trollunger", 4-åringene "store trollunger" og 5-åringene "bjønnunger".

  

Spurvene; avdelingen for våre minste 

 

 

  

Trollunger og Bjønnunger; avdelingen for våre største