Historie

Fredsvoll barnehage har tidligere vært en av to skoler i Totenvika. Den eldste delen av barnehagen sto ferdig i 1861.

Den har opp gjennom årene vært både skole, rektorbolig, lærerbolig og vaktmesterbolig frem til slutten av 80-tallet hvor en gruppe foreldre så behovet for en egen barnehage i Totenvika. Arbeidet ble satt i gang og i august 1989 var det offisiell åpning av barnehagen. Den gang med 23 barn med ulike plassbehov og 3 ansatte i deltidsstillinger.
Etter hvert økte behovet og Fredsvoll ble en populær barnehage. På midten av 2000-tallet så vi behovet for å utvide barnehagen og i 2009 sto den nye delen av barnehagen ferdig, og senere, i 2015, ble inngangspartiet til Spurv bygget inn og brukt til garderobe. Dette innebærer at vi nå har plass til dobbelt antall barn og et personale på 15 stykk.
Opp gjennom tiden har bygget blitt gradvis oppgradert, men inne er det fortsatt mulig å se de opprinnelige tømmerveggene på gamlebygget.