Grønt flagg

Vi vil at ungene skal erfare sammenhenger, prosesser så de skjønner hvor ting kommer fra og etter hvert kan få en forståelse av naturens og livets gang. At alt og alle er avhengige av hverandre, at alt og alle er avhengig av å ha og få omsorg, enten for hverandre i barnehagen, eller omsorg for natur og dyreliv. Ungene er framtida og vi i barnehagene har et forvalteransvar. Det viser vi blant annet ved gjenbruk av mange slags saker og ting, der foreldrene også bidrar. Vi er en ”Grønt flagg” barnehage.