Tilvenning i Fredsvoll barnehage

Å starte i barnehagen er for de aller fleste det første møtet med verden utenfor hjemmet uten de trygge foreldrene. Vi er derfor veldig opptatt av at tilvenningen i barnehagen skal være så god og trygg som mulig. Det skal gå på barnets og foreldrenes premisser og vi tilpasser alltid etter behov :) Høsten 2021 har vi derfor begynt med et nytt tilbud til alle nye 1 og 2åringer.

Nyheter