Barnehagefakta

Her kan du se tallene fra rapportering til Utdanningsdirektoratet for 2020, i tillegg har du resultatene fra foreldreundersøkelsen for 2020.