Visjon og verdier

Vi gir hverandre tid. I en travel hverdag, tenker vi, at det er viktig med tid og ro for at utviklingen til hver enkelt skal gå i sitt eget tempo.

Vårt ønske er at alle, store som små, skal få tid til å utvikle seg i sitt eget tempo. Vi gir hverandre tid. I en ellers travel hverdag er det viktig at vi får ro rundt oss slik at kroppen får tid til å fordøye og reflektere over dagens nye erfaringer og impulser. Vi ønsker at alle skal få tid til å utvikle gode holdninger og verdier som åpenhet, raushet, toleranse, respekt for hverandre, nysgjerrighet, modighet og se verdien av at vi alle er forskjellige. Kort og greit være snill og god gjennom å bygge en god selvfølelse. For at barna skal utvikle dette så er dette måten vi ønsker å møte barna på hver dag. Vi skal være et godt forbilde for barna, være til stede både fysisk og mentalt, vise omsorg, gi trygghet og understreke at min relasjon til deg er viktig for meg. I tillegg vektlegger vi et godt foreldresamarbeid for at barna skal få en så god utvikling som mulig på alle områder. Personalet har selv sagt at alle barna i Fredsvoll barnehage skal oppleve kjærlighet, trygghet, å bli sett, bli anerkjent, føle seg inkludert, tilhørende og verdsatt. Alle skal kjenne på vennskap, ha en god venn og en trygg voksen som man kan fortelle alt til.