Dagens Fredsvoll

Fredsvoll er en privat barnehage lokalisert i Totenvika. Vi har per dags dato 41 barn, fordelt på to avdelinger. Vi ser på oss selv som en kulturbærende barnehage. Vi har en sterk tilknytning til nærmiljøet og bruker dette aktivt i vårt daglige arbeid. Med vår lokalisering passer vi godt for familier med lokal tilknytning, men også familier som pendler i retning Oslo. Alle er velkomne til å søke plass hos oss!

Vår misjon er å ta vare på hverandre, på naturen og miljøet rundt oss. Dette skaper trygghet, tilhørighet og hjelpsomhet. Alle trengs for at alle skal ha det bra, liten som stor. Alle trenger at vi vil hverandre godt. Dette etterlever vi gjennom gode relasjoner mellom barn og voksen, barn og barn, godt samspill mellom barnehage og hjem, barnehagen og naturen og barnehagen og nærmiljøet.

Vi er en kulturbærende barnehage. Dette innebærer at vi fører videre kultur og tradisjoner som er tilhørende til lokalmiljøet. Totenvika er ei bygd med lange tradisjoner innenfor jord- og skogbruk, dyrehold, jakt og fiske. Denne kulturen ønsker vi å føre videre til barna og er grunnlaget for mye av innholdet i barnehageåret.

Måten vi ønsker å gi barna kunnskap på er gjennom sansene. Se, lukte, smake, føle og høre, er inspirerende og gjør det veldig konkret for barna. Ved å være gjørende sammen med voksne fører til økt forståelsen og det er lettere å se sammenhenger. Å se en elg blir slaktet, hvordan vi dyrker mat, hvordan vi videreforedler det, hvordan gjenbruk sparer miljøet og hvorfor dette er viktig, øker kunnskapen og forståelsen hos barna og skaper holdninger. Barna er med på fiske, bærplukking fra egen hage, tresking og potetopptaging, og videreforedler dette til mat på bordet. Både gjennom sløying av fisk, male korn til mjøl og videre bake brød og sylting og safting av bær. Dette gir barna innblikk i hva som kreves for å få mat på bordet, samtidig felles referanser og felles opplevelser som de tar med seg videre inn i leken.

Gjennom praktiske gjøremål sammen, barn og voksne, opplever barna at de er til nytte for fellesskapet. At deres innsats er viktig, enten det er suppelaging, brødbaking, snekring eller hagearbeid. Vi bygger relasjoner og blir bedre kjent gjennom den "gode samtalen". Barna lærer mange ferdigheter og nye begreper som gir mestringsfølelse. De ser at vi kan ulike ting, lærer seg til at vi må samarbeide for å komme i mål med enkelte oppgaver og at det å lage noe tar tid.

I Fredsvoll er vi opptatt av at personalet ser verdien av, og brenner for, at unger og voksne skal samhandle til alles beste, også om praktiske gjøremål, følge naturens gang gjennom året og gjennom alt dette ta vare på hverandre, tradisjoner og miljøet vårt. For oss i Fredsvoll er dette å ha omsorg, å ta ansvar for et fellesskap og ei fremtid for barna.