Årsplan

Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Dette skal være et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.